آموزش ساخت شارژر باتری قلمی – بدون آی سی و ترانزیستور

آموزش ساخت شارژر باتری قلمی - بدون آی سی و ترانزیستور

لیست قطعات الکترونیک مورد نیاز

قطعات تعداد
LED 2 عدد
مقاومت 10 اهم 2 عدد
دیود IN4700 2 عدد
ترانس 220 به 6 ولت 1 عدد
جاباتری قلمی 2 عددی 1 عدد