ساخت مدار شارژر خورشیدی LED و روشن شدن اتوماتیک در شب

آموزش مدار شارژر خورشیدی LED و روشن شدن اتوماتیک در شب با استفاده از ترانزیستور BC547 https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JipVOSslSvPcWkDkaG7LeqP9BCPFXawt لیست قطعات الکترونیک مورد نیاز قطعات تعداد 4 ولت LED 1 عدد – رشته مقاومت 18K 1 عدد ترانزیستور BC547 – دانلود دیتاشیت ترانزیستور BC547 1 عدد پنل خورشیدی 6 ولت – Solar Panel 1 -عدد باتری 3.7 […]

آموزش ساخت مدار ساده روشن شدن اتوماتیک LED در تاریکی

آموزش ساخت مدار بسیار ساده روشن شدن اتوماتیک LED در تاریکی با استفاده از ترانزیستور BD140 https://drive.google.com/uc?export=view&id=1akPhWgt3DSgHDluluB62Dw4v-hEwXVvj لیست قطعات الکترونیک مورد نیاز قطعات تعداد 4 ولت LED 1 عدد مقاومت 2.2K 1 عدد ترانزیستور BD140 – دانلود دیتاشیت ترانزیستور BD140 1 عدد مقاومت نوری (LDR) 1 عدد باتری – منبع تغذیه 3.7 ولت 1 عدد